ערכות יצירה ושתילה בעקבות סיפורי אגדה נבנו מתוך תפיסה חינוכית שבמרכזה עומדים טיפוח והעשרת עולם הדימיון והיצירתיות של הילד.ה, עם זיקה לטבע ארץ ישראלי, ידע בוטני והכרת אמונות עממיות עתיקות. סיפורי האגדה מציעים בתוכם יחסים בינאישיים בריאים, תחושת מסוגלות וידע בוטני המתכתבים עם אמונות עממיות עתיקות לאחר קריאת האגדה הילד.ה יזרעו את הזרעים, יציירו את הדמויות, יצבעו ויפתחו את יכולת הביטוי האישי. לאחר נביטת הצמח, הילד.ה יוכלו להתבונן בשלבים השונים של הצמיחה, ולהשתמש בצמח לשימושים שונים על פי האמונה העממית וכפי שהוצגו באגדה.


25 
  • משלוח: